Gestión Integral

Programa FEDER | AYUDAS

Logos Axudas

Programa Re-Acciona TIC: Servicios de asistencia,
diagnóstico e implantación de solucións de Empresa Dixital

Esta empresa participa no Programa Re-Acciona TIC (Empresa Dixital), cuxo resultado é o impulso e promociónn de actividades de I+i lideradas polas empresas, apoio á creación e consolidación de empresas innovadoras e apoio á compra pública innovadora.

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Promover o desenvolvemento tecnolóxico, a innovación e unha investigación de calidad

Unha maneira de facer Europa

Logos Axudas

Axudas do Igape á dixitalición Industria 4.0

Esta empresa foi beneficiaria dunha axuda do programa do IGAPE "dixitalización Industria 4.0", cuxo resultado é promover a transformación dixital da empresa e favorecer o crecemento e consolidadción das PEME, mellorando o seu financiamento, tecnoloxía e acceso a servizos de apoio avanzados

Operación cofinanciada pola Unión Europea
Programa Operativo FEDER Galicia 2014-2020

Conseguir un tecido empresarial máis competitivo

Unha maneira de facer Europa

GRANDES CIFRAS

MÁS DE 30 AÑOS DE EXPERIENCIA

3,5 MILLONES DE HORAS DE
CONSULTORÍA E INGENIERÍA

10.000 TRABAJOS PARA
MÁS DE 1.000 CLIENTES

ACTUACIONES CON UNA INVERSIÓN GLOBAL DE 30.000 MILLONES DE €